โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

งานเล็กๆที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขอันยิ่งใหญ่

งานเล็กๆที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขอันยิ่งใหญ่
12 มกราคม 2567
โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ2567
ขอขอบพระคุณ พระครูวิชิตกิจจาภิรมย์ นิคม อชิโต สอนสน พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครองนักเรียน ที่ร่วมสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่ม ขนมเค้ก ต่างๆ ให้แก่นักเรียนได้รับประทานในวันนี้
ขอขอบพระคุณ ท่าน ศน.คำรณ จวนอาจ และคุณโสภณ คำสวน ที่มอบเงินสนับสนุนในการจัดงานวันเด็ก
ขอบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตย #ขอให้มีความสุขในวันเด็ก

บทความล่าสุด