โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

นพระ เข้าโหมดธรรมะ เรียกกำลังใจ กิจกรรมวันนี้! ทำบุญตักบาตรในวันพระ  ฝึกซ้อมกีฬา #หยาดเหงื่ออาบใบหน้าสอนให้รู้คุณค่าของจุดหมาย ลุยๆๆ

วันพระ เข้าโหมดธรรมะ เรียกกำลังใจ
กิจกรรมวันนี้!
ทำบุญตักบาตรในวันพระ
 ฝึกซ้อมกีฬา
#หยาดเหงื่ออาบใบหน้าสอนให้รู้คุณค่าของจุดหมาย ลุยๆๆ

บทความล่าสุด