โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

Happy Thursday ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้ และวันดีๆเริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าวนาโรงเรียน

Happy Thursday
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้ และวันดีๆเริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าวนาโรงเรียน
ขอขอบพระคุณ คุณชัยณัฐ คุณธาลินี สิงห์เปรม ที่สนับสนุนค่าปั่นนาโรงเรียน
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นอย่างสูงที่ช่วยทำนาให้กับทางโรงเรียน
ขอต้อนรับ นางสาวณิชกมล เนื้อนุ้ย เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน ด้วยความยินดียิ่ง

บทความล่าสุด